Thiết kế - in lịch bàn

Kỹ năng của chúng tôi trong thiết kế và kinh nghiệm của chúng tôi trong sản xuất lịch bàn, lịch bàn độc quyền cho doanh nghiệp. Với sự xen kẽ năng động của các hình ảnh, màu sắc và kết cấu hoa mỹ - được thể hiện qua các loại giấy mỹ thuật , lớp số, cắt, bế tỉ mỉ. Chân đế chắc chắn , sự vững chắc của nó là đại diện cho thế mạnh cơ bản của chúng tôi về màu sắc, sự sáng tạo và kết nối với các bên liên quan.

Thiết kế - in sổ tay

Sổ tay doanh nghiệp có thể tùy chỉnh với các loại chất liệu, hình dạng, kích thước khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn. Nó là 1 công cụ cần thiết để ghi lại các thông điệp quan trọng cũng như 1 công cụ tiếp thị tốt để uảng bá thương hiệu của bạn .